Menu
Światowy Dzień Zdrowia

Forum zdrowia seniora 2016

Forum Zdrowia Seniora skierowane jest do animatorów działań na rzecz seniorów, do osób które już pracują z osobami starszymi lub myślą o podjęciu takowej pracy, także na zasadach wolontariatu.

7 kwietnia 2016 (czwartek) w godz. 9:00 – 16:30

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, Warszawa

Wydarzenie na Facebooku „Forum Zdrowia Seniora”.

Do realizacji programu zostały zaproszone osoby i instytucje z dużym doświadczeniem w pracy z seniorami. Na forum będą Państwo mogli dowiedzieć się m.in. o:

  • metodach pracy z seniorami oraz charakterystyce grup ćwiczeń dla osób starszych
  • zasadach prawidłowego odżywiania osób w starszym wieku
  • zakresie, w jakim samorządy mogą wesprzeć działania prosenioralne, na przykładzie polityki senioralnej m.st. Warszawy
  • drogach dotarcia z informacją bezpośrednio do seniora
  • wolontariacie senioralnym
  • pracy z osobami o różnym stopniu i formie niepełnosprawności
  • korzyściach zgłoszenia swojej działalności do programu „Miejsce Przyjazne Seniorom“
  • korzyściach, które daje zgłoszenia się do „Ogólnopolskiej Karty Seniora“.

PROGRAM RAMOWY
8:00-9:00 – rejestracja uczestników
1) Polityka senioralna samorządów na przykładzie m.st. Warszawy
Robert Kadej – kierownik Zespółu Realizacji Polityki Senioralnej / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. WarszawyProgram „Aktywny Warszawiak”
prelegent z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
2) Projekt „Miejsca Przyjazne Seniorom”
Przemysław Wiśniewski / Prezes Fundacji Zaczyn / Zdaniem Seniora, Polityka Senioralna, Parada Seniorów, Miejsce Przyjazne Seniorom,
3) Żywienie osób starszych – na co szczególnie zwrócić uwagę
dr. Dariusz Włodarek – kierownik Zakładu Dietetyki SGGW / Poradnia Dietetyczno-Żywieniowa
4) „Z ludźmi. Przez ludzi. Do ludzi.” – tworzenie i promocja inicjatyw pro-senioralnych oraz rozwijanie wolontariatu senioralnego
Joanna Mielczarek Dyrektor ds. Projektów i Promocji / Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”
11:00-11:30 – przerwa kawowa
5) Czas na spotkanie w kulturze! Praca z osobami z różnymi niepełnosprawnościami
Anna Żórawska – Prezes Fundacji Kultury Bez Barier
6) Medyczne oraz psychologiczne zagadnienia w pracy z seniorami
dr n.med. Monika Madalińska / Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
7) Aktywność fizyczna u osób po 50 r.ż., w tym metody pracy z seniorem oraz charakterystyczne grupy ćwiczeń dla osób starszych
Agata Biernat, absolwentka AWF Gdańsk, specjalistka odnowy biologicznej, dyplomowany terapeuta / Bionyks – Centrum Jogi i Terapii Ruchem Agaty Biernat
13:30-14:15 przerwa obiadowa
8) Projekt fotograficzny „Si Senior” Dancing międzypokoleniowy – fotografki Kariny Krystosiak
9) Aktywizacja seniorów na przykładzie działań Stowarzyszenia MANKO
Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO / Ogólnopolska Karta Seniora, Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, Życie zaczyna się po 60tce.
10) Inspiracje – Droga seniora ku zdrowiu
dyskusję z gośćmi specjalnymi Forum: DJ Wiką – Wirginią Szmit, Danutą Nagórną – aktorką, Aleksandrą Żelazo – trenerka personalna, z prof. Bolesławem Samolińskim – ekspert zdrowia publicznego, Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia i Łukaszem Salwarowskim / Stowarzyszenie Manko – poprowadzi Anna Mentlewicz – dziennikarka telewizyjna i autorka książek.
16:30 – zakończenie Forum
Dodatkowe informacje
W trakcie Forum prezentowane będą także:
– wydawnictwa z ofertą dedykowaną profilaktyce zdrowia oraz pracy z seniorem
– oferty edukacyjne i szkoleniowe dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu zdrowia seniora

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Forum.