zdrowie poprzez sport

"Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

Wojciech Oczko, lekarz (1545-1608)

Arrow down

Cele

Jesteśmy członkiem Sport & Society Knowledge Community

Nasze cele

Zajmujemy się:
- promocją zdrowia oraz dobrego samopoczucia
- upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu dla wszystkich.

Działania

Realizujemy projekty promujące wizerunek osób aktywnych sportowo, prozdrowotnie i prospołecznie. Definiujemy, promujemy i realizujemy proste rozwiązania problemów skutecznej profilaktyki prozdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Praca naukowa

Inicjujemy, wspieramy, realizujemy:
- interdyscyplinarne projekty badawcze z pogranicza medycyny, socjologii i ekonomii
- prace naukowe analizujące i projektujące zmiany systemowe sprzyjające prewencji chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych

Projekty

Patronaty

Honorowy Patronat nad naszymi konferencjami objęli:

Patronat

 

 

Patronat

Wspieramy

Kontakt

Fundacja "ZDROWIE POPRZEZ SPORT"
  • Please use a REAL email address so that we can get back to you.